Työpaja: Kuinka kansainvälinen yhteistyö ja rahoitus voi tuoda lisäarvoa yritysten kehittymiseen ja kasvuun?

arctic Smartness

Olemme Lapissa tehneet työtä kansainvälisen näkyvyyden kehittämiseksi Arctic Smartness yhteistyömallin puitteissa jo useamman vuoden ajan. Olemme saaneet siitä hyviä kokemuksia ja konkreettisia onnistumisia. Lappilaiset toimijat ovat hyötyneet näkyvyyden lisääntymisestä mm. saamalla EU:n kansainvälistä rahoitusta. Kansainvälistyminen ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan sen on tuotava lisäarvoa elinkeinoelämälle ja konkretisoiduttava yritysten kasvuksi ja kansainvälisen liiketoiminnan lisääntymiseksi.

Tammikuun 18. päivänä pidettävä työpaja on ensimmäinen osa työpajasarjaa ”Kansainvälisestä rahoituksesta ja yhteistyöstä lisäarvoa yritysten kehittymiseen ja kasvuun”, joissa esitellään eri kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia yrityksille ja yritystoiminnan kehittäjille. Työpajasarja organisoidaan yhdessä Lappi – Arktinen ja kansainvälinen menestyjä -hankkeen ja Arctic Smartness Excellence -hankkeen kanssa.

Päivän ohjelma koostuu kahdesta osiosta:

  • Aamupäivällä luodaan katsaus yritystoiminnan kehittämiseen suunnattuihin EU – rahoituksiin ja yhteistyöverkostoihin. Yritysten kansainvälistymisen valmiuksien kasvattaminen katsotaan tärkeäksi tueksi yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittymisessä ja yritysten kasvussa. Aamupäivän aikana keskitymme yritysten kansainväliseen verkostoitumiseen ja siihen miten yritykset pääsevät mukaan hyötymään kansainvälisestä yhteistyöstä ja rahoituksesta.
  • Iltapäivällä vastataan kysymyksiin Mitä Euroopan komission yhteistyöverkostot tarjoavat Lapille? Miten yritykset voivat saada apua investointeihin eurooppalaisesta yhteistyöstä? Euroopan komission aloitteesta on syntynyt uusia tapoja edistää alueilla tapahtuvia Pk-investointeja. Investointitukea ja rahoitusmalleja on tarjolla esimerkiksi paikallista erityisosaamista ja erikoistumista hyödyntäville tuotteille ja palveluille. Iltapäivän aikana pureudutaan Euroopan komission mahdollistamien alueiden välisiin Älykkään erikoistumisen temaattisten kumppanuuksiin. Kumppanuudet ovat viitekehys kohdennetummalle julkisten varojen käytölle, joka toimii vipuvoimana yksityisille investoinneille. Lapin aluekehittäjät ovat olleet alusta aktiivisesti mukana kumppanuuksissa, erityisesti teollisuuden uudistamisen ja energian saroilla.

Ohjelma 18.1.2018 Voiko kansainvälinen yhteistyö ja rahoitus tuoda lisäarvoa yritysten kehittymiseen ja kasvuun

Taustamateriaali lähetetään osallistujille kaksi päivää ennen tapahtumaa. Osa materiaaleista on englanninkielisiä.

Lisätietoa:
arcticsmartness@lapinliitto.fi
kristiina.jokelainen@lapinliitto.fi

 

 

Ilmoittautuminen:

Ti 16.1.2018 mennessä tästä linkistä

Järjestäjä:

Nimetön