Rovaniemen paraatipaikalle suunnitteilla hotellikokonaisuus – kaupunki hakee toteuttajaa Valionrantaan

Valionranta Mark 2 joelta

Valionranta on hienolla paikalla sijaitseva ranta-alue Kemijoen varrella, lähellä Rovaniemen keskustaa. Kaupunki etsii työryhmiä suunnittelemaan alueelle hotellikonseptia. Ilmoittautumisaikaa on 30.5.2017 asti.

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti tammikuussa 2017 Valionrannan kaavan valmistelusta kumppanuuskaava-prosessin avulla. Kaupunki on nyt käynnistänyt avoimen haun, jolla haetaan kaavan ja rakennushankkeen toteuttajaksi rakennuttajan, arkkitehdin ja hotellioperaattorin muodostamaa ryhmää.

Kaupunginhallitus valitsee alkuvaiheessa Valionrannan kaavakumppaneiksi kolme ryhmää. Jokainen ryhmä laatii viitesuunnitelman, jota käytetään kaavaluonnosten valmistelussa. Kaavaprosessin mukaisesti luonnoksista valitaan jatkoon menevä ehdotus. Tämä kaavaehdotus on lopullisen kaavan perustana. Ehdotuksen tehneelle ryhmälle annetaan varausmahdollisuus ko. tontteihin.

Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä. Kaupunginhallitus valitsee kumppanit pisteytyksen ja arvioinnin pohjalta.

Rovaniemen kaupunki on kysynyt myös asukkailta ideoita hotellikonseptista. Määräaikaan 22.2.2017 mennessä saapui 244 vastausta. Vastaukset ovat osa työryhmille toimitettavaa materiaalia.

Kumppanuuskaavoitukseen liittyvä työryhmien haku on auki Hilma-palvelussa 30.5.2017 klo 15 asti.
Valionranta Mark 2 orto

Valionranta on hieno mahdollisuus

Valionrannan suunnittelualue on osa kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti hyvin keskeistä rovaniemeläistä jokivarsimaisemaa. Kaupungin ydinkeskusta rajautuu Kemijokeen kilpailualuetta vastapäätä olevalle rannalle. Siltojen välinen maisematila muodostaa molempien rantojen kanssa kokonaisuuden.

Suunnittelualue sijoittuu ranta-alueelle. Maisematilaa rajaavat rautatie, sillat, Kemijoki, Ounasvaara ja Jäämerentie.

Kumppanuuskaavan avulla tavoitteena on saada alueelle laadukkaasti suunniteltu ja rakennettu matkailupalvelujen alue, jossa huomioidaan matkailun kasvava merkitys sekä suunnittelualueen tärkeys kaupunkikuvalle, kaupunginjohtaja Esko Lotvonen kertoo.

Tarjouspyyntöasiakirjat Hilma-palvelussa:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-007656

Lainvoimainen Valionranta-Koskenranta -osayleiskaava:
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kaavat-ja-kiinteistot/Kaavatori/Yleiskaava?showmodul=213&CityPlanID=e9222fc2-6ee8-4c89-8a15-65e030898603

Lisätietoja:
Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen(at)rovaniemi.fi, p. 0400-231 096
Tarja Outila, kaupunginarkkitehti, tarja.outila(at).rovaniemi.fi, p. 040 701 2435