Rovaniemen Alakorkalon alueelle suunnitellaan kiertotalouspuistoa

F3F6C3D8-A630-450F-88F3-A1638B72212C

Napapiirin Residuum Oy ja Napapiirin Energia ja Vesi Oy hakevat hankerahoitusta esiselvityksen ja kiertotalouspuiston suunnitelman laatimiseksi Alakorkalon alueella. Napapiirin Kiertotalouspuisto olisi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toimiva lappilaisten toimijayritysten ja materiaalivirtojen ympäristö.

Kiertotalouspuistossa kiertotalouden ja ympäristöalan liiketoiminnan yritykset ja toimijat sijoittuisivat keskitetysti Alakorkalon alueelle, jolla on erinomaisen keskeinen, ja logistisesti edullinen sijainti Rovaniemellä. Laajemmassa mittakaavassa Rovaniemi vastaavasti on sijainniltaan keskeinen Lapin kiertotalouden kannalta. Suomen ympäristökeskus ja Motiva ovat myös valinneet vuoden 2017 lopulla Rovaniemen kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi.

Napapiirin arktinen kiertotalouspuisto on ainutlaatuinen yhteistyöhanke

Kiertotalouspuiston toiminta perustuisi teollisiin symbiooseihin, jossa toisen organisaation jäte tai tuotannon sivuvirta muuttuisi kustannuserästä arvokkaaksi tuotannon tekijäksi toisen yrityksen käytössä. Tällä hetkellä alueella sijaitsee energiayhtiön polttoaineterminaali, tuhkarakeiden varastohalli ja säkityslaitteisto, Alakorkalon jäteasema kierrätysalueineen, Alakorkalon jätevedenpuhdistamo, lietteen kompostointilaitos ja aumakompostointialue. Jätevedenpuhdistamon yhteyteen on myös suunnitteilla lietteenpolttolaitos. Näiden ohella alueella toimii betoni- ja asfalttiasema.

Napapiirin arktinen kiertotalouspuisto on ainutlaatuinen yhteistyöhanke, jonka puitteissa etsimme ensivaiheessa lappilaisia ratkaisuja yhdyskuntalietteen ja biohajoavien sekä muiden jätteitten hyödyntämiseen ja niiden jatkokäsittelyyn, sanovat Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lasse Kontiola sekä Napapiirin Residuum Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Kansanniva.
Kontiolan ja Kansannivan mukaan kunnianhimoisena tavoitteena on luoda kasvualusta arktisen kiertotalouden innovaatioille sekä mahdollistaa kiertotalouteen liittyvän nykyisen yritystoiminnan ja uusien yritysten kehittyminen ankkuroitumalla osaksi kiertotalouspuistoa.

Alueen vahvojen yritysten rinnalle etsitäänkin nyt uusia toimijoita sekä edelläkävijöitä, jotka hyötyisivät alueen sijainnista, raaka-aineista ja toimijoiden välisistä synergiaeduista. Raaka-ainemahdollisuudet liittyvät mm. metsä- ja peltobiomassoihin, lietteisiin, tuhkaan, biojätteeseen, purkumateriaaleihin ja uusiomaarakenteisiin. Synergiaedut puolestaan voivat liittyä paitsi tuotannollisten sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämiseen, myös esimerkiksi yhteisiin yrityspalveluihin, kuten ympäristömonitorointiin sekä lähienergiaan.