Rovaniemellä liikevaihto kasvoi – vetureina teollisuus ja rakentaminen

Liikevaihto ja henkilöstö (002)
LAPIN SUHDANNEKEHITYS JATKUI VAHVANA VUONNA 2017

Liikevaihdon kasvu vahvistui Rovaniemen seutukunnassa vuonna 2017. Liikevaihdon kasvu oli vahva läpi vuoden. Seurattavilla toimialoilla liikevaihdon kasvun veturina olivat teollisuus ja rakentaminen. Henkilöstömäärän kehitys oli kaikilla toimialoilla parempi kuin edellisenä vuonna. Henkilöstömäärän lisäys oli vahvinta rakentamisessa ja kaupassakin päästiin plussalle.

Koko Lapin suhdannekuva 2017 oli läpi vuoden vahvan positiivinen. Liikevaihto kasvoi reippaasti ja kasvua oli kaikilla toimialoilla. Rovaniemen sekä Kemi-Tornion seutukunnissa liikevaihdon kehitys oli positiivinen ja erityisesti alkuvuosi oli voimakkaan kasvun aikaa. Molemmissa seutukunnissa teollisuuden liikevaihdon kehitys kääntyi selvään kasvuun.

Lapissa liikevaihdon pitkän aikavälin trendi säilyi nousevana ja koko maata myönteisempänä. Kaikkien toimialojen, julkinen sektori mukaan lukien, henkilöstömäärän muutokset ovat olleet viime vuosina pieniä ja eikä kehitystrendi ole yhtä positiivinen kuin liikevaihdon.

Selkeästi paras kehitys oli kaivostoiminnassa. Kaivostoiminnan jälkeen liikevaihto kasvoi eniten matkailupalveluissa, teollisuudessa, rakentamisessa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Lapin kaikissa matkailukeskuksissa liikevaihdon myönteinen kehitys jatkui ja voimakkainta kasvu oli Saariselällä ja Rovaniemellä.

matkailukeskukset (002)

Rovaniemi vahvassa kasvussa

Rovaniemen alueen matkailun liikevaihto jatkoi erittäin vahvaa kasvamista vuonna 2017 yltäen 20,8 prosenttiin vuodentakaisesta. Kasvu oli voimakasta läpi vuoden. Ensimmäisellä puolivuotiskaudella kasvua oli 22 prosenttia ja jälkimmäisellä 19,4 prosenttia. Heikoin neljännes oli kolmas, jolloin kasvua tuli 14,6 prosenttia edelliseen vuoteen. Vuonna 2016 liikevaihto kasvoi 14,8 prosenttia edellisvuodesta, kasvua oli eniten ensimmäisellä neljänneksellä 21,8 prosenttia.

Vuonna 2017 Rovaniemen alueen matkailun henkilöstömäärän nousu jatkui (+5,1 %). Puolivuotistarkastelussa nousu oli tasainen, ensimmäisellä puolivuotiskaudella 4,5 prosenttia ja jälkimmäisellä 5,8 prosenttia. Heikoinkin kolmas neljännes oli samalla tasolla kuin edellinen vuosi. Paras kehitys oli viimeisellä vuosineljänneksellä. Henkilöstömäärä lisääntyi 9 kuukauden aikana edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin ja voimakkain kasvu oli marraskuussa 16,5 prosenttia. Vuonna 2016 henkilöstömäärä lisääntyi 4,7 prosenttia edellisvuodesta. Nousun toi erityisesti ensimmäisen puolivuotiskauden 6,8 prosentin kasvu.

Lapissa teollisuustoimialan liikevaihtokehitys kääntyi positiiviseksi vuonna 2017, alkuvuoden kehitys oli erityisen vahvaa. Rovaniemen seutukunnan teollisuuden liikevaihto kehittyi vuonna 2017 seutukunnan tarkastelluista toimialoista voimakkaimmin yltäen 18,1 prosenttiin edellisvuodesta.

Rakentamisen liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendikehitys on Lapissa ollut kasvava ja viimeiset kaksi vuotta kasvu on kiihtynyt. Rovaniemen seutukunnan rakentamisen liikevaihdon kasvu jatkui vuonna 2017 ja liikevaihto nousi 17 prosenttia edellisvuodesta. Nousua oli 17 prosenttia kummallakin vuosipuoliskolla edellisvuoden vastaavista ajanjaksoista.

Rovaniemen seutukunnan rakentamisen henkilöstömäärässä koettiin vuonna 2017 vahva 11,4 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.

Liike-elämän palveluissa liikevaihdon vahva kasvutrendi jatkui kiihtyen. Liikevaihdon kasvu on vetänyt myös henkilöstömäärän voimakkaampaan kasvuun. Liike-elämän palveluihin heijastuu matkailun ja muun elinkeinoelämän vahvistuminen.

Rovaniemen seutukunnan tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto jatkoi kasvuaan vuonna 2017. Vuositasolla kasvua oli 2,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäisen puolivuotiskaudella kasvu oli hidasta, mutta nopeutui toisella puolivuotiskaudella. Liikevaihto kasvoi kaikilla vuosineljänneksillä, eniten neljännellä neljänneksellä (5,1 %).

LUE TÄÄLTÄ: SUHDANNEKATSAUS 2018

Mikä on Lapin Suhdannekatsaus? 
Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa Lapin maakunnalle vuosittain tiedot liikevaihdon, teollisuuden viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määriteltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.  Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen Kehityksen sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.

Lisätietoja: 
Mervi Nikander, strategiapäällikkö, Lapin liitto   p. 050 4445606
Heino Vasara, johtava toimiala-asiantuntija,  Lapin Ely-keskus p. 029 503 9689