Lapin yliopisto koulutti lappilaisia naisjohtajia

iso1

Kuva: Marko Junttila

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut on täydennyskouluttanut 20 lappilaista yksityisen sektorin tai julkishallinnon naisjohtajaa. Naisjohtajien eMBA-koulutusohjelma alkoi vuonna 2015 ja se päättyi todistustuen jakoon 27.9.2017.  

Koulutusohjelman tavoitteena oli edistää lappilaista elinkeinoelämää kehittämällä alueen naisjohtajien osaamista ja verkostoitumista. Tavoitteena oli kouluttaa naisjohtajia johtamaan yritystään tai organisaatiotaan työhyvinvointi huomioiden tehokkaasti ja tavoitteellisesti. Koulutusohjelma tarjosi naisille tukea ja kannustusta johtotehtävissä toimimiseen sekä uralla päämäärätietoisesti etenemiseen.

Koulutusta räätälöitiin opiskelijoiden taustaorganisaatioiden tarpeista käsin, mikä mahdollisti koko organisaation osaamisen sekä alueen liiketoiminnan kehittymisen. Koulutuksessa muiden muassa edistettiin ja parannettiin lappilaisen liikkeenjohdon strategista ja operationaalista johtamis-, liiketoiminta-, tasa-arvo- ja työhyvinvointiosaamista. Koulutus rakentui lähiopetuspäivistä, etäopiskelusta sekä käytännönläheisistä kehittämis- ja opiskelutehtävistä. Opetusmenetelmät olivat monimuotoisia, innovatiivisia ja osallistujien organisaatioita kehittäviä.

Koulutuksesta valmistuivat Aikio-Tallgren Paula, Bomström Helena, Hamari Päivi, Kallio-Nordlund Niina, Kangas Mirja, Kivilompolo Paula, Koistinen Merja, Liimatainen Marika, Lohtander Johanna, Nurminen Henna, Palolahti Mari, Tervo Merja, Tolonen Marjo ja Zitting-Huttula Tarja.

Koulutusohjelman vastuuopettajina toimivat professori Susan Meriläinen ja yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine Lapin yliopiston johtamisen oppiaineesta. Koulutuksen laajuus oli 90 opintopistettä ja koulutus kesti kaksi ja puoli vuotta. Naisjohtajien eMBA-koulutuksen rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston tuella (ESR-rahoitus).