Lapin Suhdannekatsaus 2017: Rovaniemellä kasvun veturina majoitus- ja ravitsemistoimiala

2017 Suhdannekatsaus-2

Juuri valmistuneen Lapin suhdannekatsaus 2017 -raportin mukaan Lapissa liikevaihto kasvoi kaikilla muilla toimialoilla paitsi teollisuudessa. Selkeästi paras kehitys vuonna 2016 oli kaivostoiminnassa ja matkailussa. Rovaniemen seutukunnassa liikevaihdon kasvu jatkui, joskin edellisvuotta maltillisemmin.

Lapin suhdannekuva 2016 oli vaihteleva. Liikevaihdon kehitys kääntyi alkuvuoden notkahduksen jälkeen loppuvuodesta uudelleen kasvuun.  Vaikka koko vuoden 2016 liikevaihdon muutos jäikin hienoisesti miinukselle, pitkän aikavälin trendi säilyi nousevana ja koko maata myönteisempänä.

Kaikkien toimialojen, julkinen sektori mukaan lukien, henkilöstömäärän muutokset ovat olleet Lapissa viime vuosina pieniä eikä kehitystrendi ole ollut positiivinen kuten liikevaihdon. Mielenkiintoista kuitenkin on, että liikevaihto kasvoi Lapin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja yli 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä päästiin kolmannella vuosineljänneksellä kasvuun.

Kaupan alalla trendikehitys on ollut Lapissa kasvava ja koko maan kehitystä positiivisempi matkailun heijastusvaikutusten ansiosta. Rakentamisen trendikehitys on niin ikään ollut Lapissa kasvava.

TUTUSTU TÄSTÄ: Suhdannekatsaus 2017

ROVANIEMELLÄ vuonna 2016  jatkui kahden voimakkaan kasvuvuoden jälkeen liikevaihdon maltillinen kasvu, joka painottui ensimmäiseen puolivuotiskauteen. Erityisesti Rovaniemen majoitus- ja ravitsemusala kasvoi voimakkaimmin, 21,9 prosentilla, vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kaikilla toimialoilla liikevaihdon kasvun veturina oli majoitus- ja ravitsemistoimiala, mutta kasvua oli myös rakentamisessa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa.

Matkailussa henkilöstömäärän trendi ei noudata liikevaihdon kehitystä vaan jää vaisummaksi kuin todellisuus on. Tämä johtuu siitä, että Lapin matkailuyrityksissä käytetään erityisen paljon vuokratyövoimaa. Tämä heijastuu liike-elämän palveluiden positiiviseen kehitykseen.

Rovaniemen seutukunta

liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys rovaniemiLAPIN kaikissa matkailukeskuksissa liikevaihdon kasvu on ollut hyvä. Liikevaihdoltaan suurimpia ovat Rovaniemi ja Levi. Liikevaihto kasvoi vuonna 2016 kaikissa matkailukeskuksissa, joista vahvimmat kasvavat ovat Saariselkä, Rovaniemi ja Meri-Lapin alue, joissa kasvu heijastaa tehtyjä matkailuinvestointeja. Myös henkilöstömäärä kasvoi viime vuonna lähes kaikissa matkailukeskuksessa.

Kaikkien toimialojen, julkinen sektori mukaan lukien, henkilöstömäärän muutokset ovat olleet viime vuosina pieniä ja kehitystrendi ei ole yhtä positiivinen kuin liikevaihdon. Henkilöstömäärä supistui vuoden jokaisella neljänneksellä.

Koko Lapissa liikevaihto on kasvanut vuodesta 2010 voimakkaimmin Pohjois- ja Tunturi-Lapin seutukunnissa. Kaikissa muissakin seutukunnissa liikevaihto on noussut, mutta maltillisemmin koko Lapin kehitystrendiä noudatellen. Vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä eli tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta kaikissa muissa Lapin seutukunnissa paitsi Kemi-Tornion seutukunnassa.

Mikä on Lapin Suhdannekatsaus?

Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa Lapin maakunnalle vuosittain tiedot liikevaihdon, teollisuuden viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määriteltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin suhdannekatsaus 2017 perustuu pääosin huhtikuun alussa käyttöön saadun vuoden 2016 loppuun ulottuviin suhdanneaineiston tietoihin. Kaikkien seutukuntien liikevaihdon osalta on käytetty Toimiala Online -palvelun kautta saatavissa olleita syyskuun 2016 loppuun ulottuvia tietoja. Joiltain osin täydentävinä tietoina on käytetty muita Tilastokeskuksen tuottamia tuoreimpia tilastotietoja.

Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnveran, Rovaniemen Kehitys Oy:n sekä Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteistyönä.

2017 Suhdannekatsaus-1