Lampela uudistuu

Harri Heinonen KOy Aittatie3

KUVASSA: ”On hienoa päästä hyödyntämään talomme uudistustyössä uutta, rovaniemeläistä innovaatiota. Atlastican kehittämä laserskannaus paljastaa korjaustarpeet pintaa syvemmältä”, sanoo Aittatie 3:ssa asuva Harri Heinonen, joka toimii myös kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Aittatie 3:n taloyhtiö uudistuu Lampelan uuden kaavan sekä nykytekniikan avulla

 Lampelan alue on osa Rovaniemen ydinkeskustaa. Alueen arvo tulee lähivuosina nousemaan nykyisestä ”varikkoalueesta” moderniksi kaupan ja asumisen keskukseksi. Vetovoimaansa kasvattavan alueen ytimessä sijaitsee vuonna 1974 valmistunut kiinteistöyhtiö KOy Aittatie 3, joka hyödyntää uuden kaavan tuomaa joustavuutta.

KOy Aittatie 3:n talossa on asuntoja ja liiketiloja. Kiinteistö on tullut elinkaaressaan siihen kohtaan, jossa tarvitaan mittavia korjausinvestointeja.

”Talosta ei ole vuosikymmenien aikana huolehdittu kuten olisi pitänyt, vaan korjausvelkaa on kertynyt huimasti. Sama tilanne on valitettavasti tilanne hyvin yleinen niin Rovaniemellä kuin muuallakin Suomessa, sanoo Harri Heinonen, joka on KOy Aittatie3:n hallituksen puheenjohtaja  sekä Kiinteistöliito Lappi ry:n hallituksen jäsen.

Kiinteistöyhtiö on ollut aktiivisesti mukana Lampelan kaavaprosessissa tiedostaen, että uusi kaava antaa mahdollisuuden lisärakentamiseen ja uudistumiseen.

”Olemme neuvotelleet lisärakentamisoikeudesta. Ratkaisevaa uudistusten aloittamiseksi yhtiössä on ollut myös mahdollisuus käyttötarkoitusten muuttamiseen. Sillä oli keskeinen merkitys myös neuvotteluissa pankin kanssa rahoituksista”, Heinonen kertoo.

Aittatie 3:n uudistusprosessi on lähtenyt liikkeelle huolellisesti tehdystä hankesuunnittelusta, jossa on huomioitu kaikki ne mahdollisuudet, jotka teknisesti ja taloudellisesti ovat mahdollisia.

”Meille oli heti tiedossa, että tarvitsemme nykytilan tarkan kartoituksen ja vanhojen suunnitelmien digitalisoinnin uuteen sähköiseen muotoon. Näin saamme varmat suunnittelualustat tulevalle uudissuunnittelulle ja vaihtoehtoisille käyttötarkoituksille sekä pääsemme tutkimaan muun muassa uusien energiamuotojen käyttömahdollisuuksia.”

Kuvassa näkyy Aittatie 3:n kiinteistö pistepilvimuodossa. Aineisto on tuotettu Atlastican 3D-laserskannauksella.
Kuvassa näkyy Aittatie 3:n kiinteistö pistepilvimuodossa. Aineisto on tuotettu Atlastican 3D-laserskannauksella.

Ajantasaistamistyössä KOy Aitttatie 3 on hyödyntänyt rovaniemeläisen Atlastica Oy:n uutta tehokasta ja tarkkaa 3D-mallinusta laserkeilauksella. Julkisivut, katon ja isompien tilojen nykykartoitus on tehty tällä tekniikalla.