Hankinta-asiamies avustaa maksutta myös yrityksiä

XWt2qiKH_400x400

Lapin hankinta-asiamiehenä toimii Susanna-Sofia Keskinarkaus. Hän neuvoo sekä maakunnan hankintayksiköitä että yrityksiä julkisissa hankinnoissa. Yritykset saavat apua muun muassa julkisten tarjouspyyntöjen löytämisessä, sähköisten kilpailutusjärjestelmien käytössä ja PK-yritysten osallistumismahdollisuuksien arvioinnissa.

Hankinta-asiamieheltä voi pyytää neuvoja myös markkinavuoropuhelun tai tarjoamisprosessin etenemiseen liittyen.

”Tulen mielelläni myös paikan päälle kertomaan julkisista hankinnoista ja kehittämään alueen hankintoja yhdessä kanssanne” sanoo Keskinarkaus.  

Hankinta-asiamiehen tehtäviin kuuluu mm.

  • Hankintaosaamisen lisääminen maakunnassa (esim. sähköiset järjestelmät, alueellisuuden huomioiminen)
  • Uusien hankintamenettelyjen esitteleminen (esim. neuvottelumenettelyn käyttö)
  • Uusien käytänteiden lanseeraaminen (esim. pienhankintaohjeet)
  • Hankintojen avoimuuden ja tarjouspyyntöjen löydettävyyden edistäminen
  • Markkinavuoropuhelut
  • Tietotaidon lisääminen laadukkaisiin hankintoihin liittyen (kriteerit, hinnoittelu, asiakirjat, vaatimukset)
  • Hankintaprosessien kehittäminen (suunnittelusta sopimuksenvalvontaan)

Lapin hankinta-asiamies -hanke
Lapin hankinta-asiamies -hanke on EAKR -rahoitteinen (Euroopan aluekehitysrahasto) hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Lapin kuntien ja Lapin Yrittäjien kesken.

Lisätietoja:
Susanna-Sofia Keskinarkaus, hankinta-asiamies
Lapin Yrittäjät
Puh. 044 509 0277 susanna-sofia.keskinarkaus@yrittajat.fi