Demola toi yritysten ja korkeakoulujen yhteisen innovaatioalustan Rovaniemelle

demola

Suomessa kehitetty Demola-innovaatioalusta toimii jo 15 maassa ja Demola-verkostossa on mukana 56 korkeakoulua sekä noin 1000 yrityskumppania. Lapin AMK ja Lapin yliopisto käynnistivät yhdessä Demola Laplandin vuoden alusta ja ensimmäiset yritysten kanssa tehtävät Demola-projektit käynnistyvät syksyllä 2018.

Korkeakoulujen yhteinen, monialainen innovaatioalusta tarjoaa uudenlaisen tavan tehdä yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Projektien toteutuksessa painotetaan yhteiskehittämistä ja toimeksiantajan edustaja on tiiviisti mukana idean kehittämisessä. Demola-projektissa voidaan kehittää esimerkiksi hyvinvointipalvelua, teknologiasovellusta, digitaalista mediaa tai peliä, sosiaalista innovaatiota tai liiketoiminta- tai yrityskonseptia.

• Yritys tai organisaatio määrittää ongelman, johon Demolan kokoama monialainen opiskelijatiimi tuottaa uudenlaisia ratkaisuehdotuksia, yhdessä toimeksiantajan kanssa.
• Projektin kesto on noin 2 kuukautta. Toimeksiantajan edustaja osallistuu kehittämiseen viikoittain.
• Projektin aikana tiimien käytössä ovat Demolan fasilitaattorit, myös muista verkoston Demoloista. Lisäksi opettajien ja tutkijoiden osaaminen on käden ulottuvilla.
• Lopputuloksena on uusi idea, prototyyppi, demo tai konsepti. Tiimin työskentelyyn osallistuneen toimeksiantajan työntekijän kautta yritys oppii uutta innovoinnista ja kokeilukulttuurista.
• Demola tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden toimeksiantajien ja korkeakoulujen edustajien kanssa, lokaalisti tai globaalisti.
• Onko joku opiskelijoista mahdollisesti yrityksen tuleva työntekijä? Tai jatkuuko yhteistyö vaikka opinnäytetyön muodossa?

”Remember that you are buying a training program for your employee, not the results of our students.”

miehet

LUE UUTINEN ”Suomalainen teollisuus panostaa yhteiskehittämiseen nuorten osaajien kanssa – Innovaatioalustat Demola ja DIMECC yhdistävät voimansa teollisuuden tulevaisuustyötä ja Suomen kilpailukykyä vauhdittamaan”

Lisätietoa:
Elisa Lahti, Demola Lapland Site Manager
Puh. 040 710 6426 elisa.lahti@demola.net lapland.demola.net
FB: Demola Lapland